Vederlag og tilskud

En plads i børnepasningsordningen Ministuen koster kr. 3.550,- kr. om måneden fra januar 2024 og der betales for alle 12 måneder. Dertil kommer det tilskud, I som forældre får retur fra den kommune I tilhører. 

Prisen reguleres 1 gang årligt til betalingen for januar måned og frem for det kommende år...

Efter I har indbetalt vederlaget til mig, sender jeg en kvittering til kommunen, hvorefter I modtager tilskuddet retur på jeres nem-konto iløbet af få dage. 

Der gives søskenderabat (se kommunens hjemmeside..., men primært 80 % af de normale 50% en søskenderabat udgør), men ikke økonomisk friplads.

Indmeldelse:

Ved opskrivning skal der overføres et opskrivningsgebyr på 1 måneds betaling (vederlag minus tilskuddet). Dette gebyr dækker den første måned, når jeres barn starter op. Gebyret bliver ikke tilbagebetalt, hvis I vælger ikke at starte.

Udmeldelse:

Der er løbende måned plus 1 ekstra måneds gensidig opsigelse for begge parter (dog er de første 3 mdr. uopsigelige i henhold til tillægskontrakt, der skal gennemses og underskrives ved kontraktindgåelsen).

 

Her er, hvad det koster, at have sit barn i Ministuen i 2023. Der betales for alle 12 mdr., da tilskuddet til forældrene også gives i alle månederne...

 

 

 

 ( 2024 takster):

 

Fra Lyngby-Taarbæk kommune:

Vederlag: 3.550,- + tilskud 7.434,- . Ialt kr. 10.985,- .


 

Priserne ovenover er, hvis barnet er mellem 0 - 2 år og 11 mdr. 

Fra måneden, hvor barnet fylder 3 år er prisen:

 

Vederlag 3.450,- + tilskud 4.017,-. Ialt kr. 7.467 ,- pr. md.( pris-eksempelt er, hvis barnet er fra Lyngby-Taarbæk kommune).

 

Betaling for plads i Ministuen er forudbetalt og skal stå på min konto den sidste bankdag i måneden, da I først kan modtage tilskud fra kommunen efter kvitteringen er indsendt.

Prisen inkluderer kost ( primært Øko.) samt bleér, ture ud af huset m.v.